CO detektor?

Z letom 2017 je obvezna vgradnja detektorja za ogljikov monoksid za vsa gospodinjstva, v katerih se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru.

CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1 (električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, 1. del: preskusne metode in zahtevane lastnosti oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih zahtev).

 

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Nazaj na pogosta vprašanja