Katere storitve izvaja dimnikarska služba?

Dimnikarska služba izvaja naslednje storitve:
  • pregledovanje malih kurilnih naprav (prvi pregled in redni ter izredni pregled),
  • čiščenje malih kurilnih naprav (mehansko ali kemično čiščenje) čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno,
  • protikorozijska zaščita površin za čiščenje,
  • izvajanje meritev (meritve so lahko prve, občasne ali izredne),
  • odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali pa z izžiganjem),
  • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav,
  • preverjanje izpolnjevanja osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.
 
Nazaj na pogosta vprašanja