Obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev

Uporabnik dimnikarskih storitev ima naslednje obveznosti:
 • omogočiti pregled pred uporabo male kurilne naprave
  • ob spremembah pri mali kurilni napravi,
  • vgradnji novih naprav,
  • ob začetku obratovanja neaktivnih naprav;
 • dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev v celotnem obsegu kakor določa zakon;
 • omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu z zakonom;
 • omogočiti prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo;
 • izbrati dimnikarsko družbo;
 • eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;
 • na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.
Nazaj na pogosta vprašanja