Roki izvajanja storitev?

V gospodinjstvih se v večjem delu nahajajo kurilne naprave nazivne toplotne moči do 50 kW.

Roki za izvajanje storitev so različni glede na vrsto goriva, ki ga naprava uporablja in pogostost uporabe naprave.

  • na napravi na plinasto gorivo je potrebno 1x letno opraviti letni pregled z meritvijo emisije dimnih plinov.
  • na napravi na tekoče gorivo je potrebno 1x letno opraviti čiščenje kurilne in dimovodne naprave z letnim pregledom in meritvijo emisij dimnih plinov.
  • na napravi na trdno gorivo je potrebno opraviti 4x letno čiščenje kurilne in dimovodne naprave, 1x letno pa se sočasno s čiščenjem opravi letni pregled.
Nazaj na pogosta vprašanja