Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem

Skladno z zakonom o dimnikarskih storitvah - ZDimS (Ur. l. RS, št. 68/2016), je dimnikarska družba gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na podlagi dovoljenja opravlja dimnikarske storitve kot gospodarsko dejavnost in je vpisan v evidenco v skladu s tem zakonom.

 

Seznam izvajalcev se nahaja na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Večino izvajalcev iz seznama smo povprašali v kateri občini imajo namen izvajati dimnikarske storitve, da uporabniki ne bi po nepotrebnem izgubljali čas z iskanjem ponudnika na njihovem območju. V posamezni občini vam prikažemo ponudnike, ki imajo namen opravljati storitve v tisti občini.

Nazaj na pogosta vprašanja