ODGOVORNOST UPORABNIKA

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči lastniku spletnega portala ali kateremu od uporabnikov sistema kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovarja za kakršno koli in vso uporabo njegovega gesla. V primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniškega imena in gesla mora o tem nemudoma obvestiti lastnika spletnega portala na elektronski naslov ....

 

ODGOVORNOST LASTNIKA SPLETNEGA PORTALA

Spletni portal izberidimnikarja.si je za uporabnika brezplačna. Spletni portal je na voljo takšen, kakršen je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. Lastnik spletnega portala si bo prizadeval zagotoviti, dostop do aplikacije 24 ur na dan in ne prevzema nobene odgovornosti za dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega portala. Latnik spletnega portala nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega portala, zaradi zaupanja v vsebino spletnega portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega portala.

Lastnik spletnega portala si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega portala, če meni, da je to potrebno.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da lastnik spletnega portala z namenom zagotavljanja storitve zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni.

Kot upravljalec teh podatkov se lastnik spletnega portala zavezuje, da bo zahtevane osebne podatke uporabljal ter hranil skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Posameznik ima možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki jih je posredoval lastniku spletnega portala, v zvezi z uporabo spletnega portala.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Lastnik spletnega portala, kateri je tudi ponudnik spletnega portala, izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine spletnega portala, razen če ni posebej drugače določeno.

V primeru vprašanj in reklamacij glede spletnega portala se lahko uporabniki in tretje osebe obrnejo na elektronski naslov ....

 

PREPOVED UPORABE STORITVE / IZKLOP UPORABNIKA ALI PREJEMNIKA

Lastnik spletnega portala si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga začasno ali trajno izklopi posameznega uporabnika in mu tako prepreči nadaljnjo uporabo spletnega portala oziroma odkloni uporabniku dostop do spletnega portala.

 

SPREMEMBA PRAVIL UPORABE

Lastnik spletnega portala si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

 

24.02.2017